loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Sterownik kotła TECH ST24 LED + dmuchawa WPA01
    •  
    • poprzedni
    • następny
    •  
Cena: 256,10 / 315,00 PLN *
*cena netto / brutto
Produkt dostępny!
97 szt.
  • Opis produktu

SUPER ZESTAW!
Sterownik ST-24 do kotłów centralnego ogrzewania
sterujący nadmuchem
(z możliwością regulacji obrotów)
oraz pompą obiegu wody C.O.
firmy TECH
+
Wentylator / Dmuchawa aluminiowa
z wbudowaną przepustnicą powietrza WPA 01

sterownik st-24
[Pomniejszone zdjęcie [wpa01k_a.jpg - 124kB]]

STEROWNIK KOTŁA ST-24
firmy TECH

Regulator ST-24 przeznaczony jest do sterowania kotłem C.O. wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody C.O. Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora. Jeżeli sterownik pracuje w funkcji rozpalania podczas gdy temperatura w piecu jest niższa od 30°C, wtedy w celu załączenia sterownika (wentylatora) należy nacisnąć przycisk [wejście]- spowoduje to załączenie kontrolki oznaczonej praca ręczna i załączenie wentylatora. Funkcja ta będzie aktywna do czasu, gdy temperatura w piecu osiągnie temperaturę zadaną. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie się funkcji rozpalania (czyli pracy ręcznej). Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień klienta i paliwa stosowanego w kotle.

REGULACJA OBROTÓW

Funkcja regulacja obrotów steruje szybkością pracy wentylatora.Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6 . Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator 1 bieg to minimum prędkości wentylatora a 6 maksimum pracy wentylatora. Szybkość nadmuchu jest zależna od ustawienia funkcji regulacji obrotów. Funkcja ta zapobiega wygaśnięciu kotła.Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi w stan podtrzymania.FUNKCJA PRACA PRZEDMUCHU

To czas (sekundy) pracy wentylatora. Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy wentylatora w trakcie trwania podtrzymania.FUNKCJA PRZERWA PRZEDMUCHU

To czas (minuty) przerwy między poszczególnymi przedmuchami.Funkcje zawarte w tych dwóch menu służą do regulacji działania kotła podczas pozostawania w cyklu podtrzymania.Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej zadanej temperatury.FUNKCJA ZADANA TEMPERATURA

Zadana temperatura to żądana temperatura na kotle.Zmieniamy ja za pomocą odpowiednich strzałek podnosząc temperaturę do góry lub obniżając w dół podczas gdy wyświetlacz pulsuje. Po 4 sekundach na wyświetlaczu pokazana jest temperatura na kotle.STEROWANIE POMPY C.O.

Polega na załączeniu i wyłączeniu pompy C.O. w zależności temperatury w kotle.Załączenie następuje po osiągnięciu 30°C.Powyżej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy.Wyłączenie następuje poniżej 28°C zapobiega to zbędnej pracy pompy.
USTAWIENIA FABRYCZNE:

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.ZABEZPIECZENIA:

Sterownik wyposażony jest w szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną eksploatację.Wszelkie błędy wyświetlane są na wyświetlaczu LED:

E4 - oznacza przekroczenie maksymalnej temperatury kotła (ustalonej na 85°C)

E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.

W obu przypadkach wyłączany jest nadmuch i załączana pompa C.O.(w wypadku,gdyby nie była załączona). W przypadku wystąpienia błędu E4, po obniżeniu się temperatury do bezpiecznego poziomu, alarm można skasować za pomocą klawisza opcje. Ponadto sterownik zabezpieczony jest mini czujnikiem bimetalicznym (termikiem), który rozłącza zasilanie wentylatora w przypadku przekroczenia temperatury 85°C, pompa C.O. pracuje cały czas.

Ten typ ogranicznika temperatury bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem powodującym powrót do pozycji wyjściowej: automatyczny. Regulator ST-24 posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6A zabezpieczającą sieć.

        Wentylator / Dmuchawa aluminiowa z wbudowaną przepustnicą powietrza

        [Pomniejszone zdjęcie [wpa01k_a.jpg - 124kB]]

        Przeznaczona jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

        Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem. Wirnik wykonany z tworzywa poliamidowego, zamocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.        USZCZELKA I ZESTAW ŚRUB DO MOCOWANIA W KOMPLECIE

        ZESTAW TEN WSPÓŁPRACUJE Z KAŻDYM KOTŁEMDane techniczne DMUCHAWY

    Typ silnika: SEN 80-2/20

    Spręż max. 220 Pa

    Wydatek max. 280 m3/h

    Pręd. obrotowa 2570 obr/min

    Moc pobierana 60 W

PARAMETRY STEROWNIKA:

Zasilanie:                                   230V/50Hz10%
Pobór mocy max.:                                   Max. 2 W
Obciążenie wyjścia pompy C.O.:                     1 A
Obciążenie wyjścia nadmuchu:                  do 1 A
Zakres pomiaru temperatury:      od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru:                                       1°C
Zakres regulacji temperatury:    od 30°C do 80°C
Wytrzymałość temperaturowa czujnika: od -25°C do 100°C
Wkładka bezpiecznikowa:                            2,5 A

    Gwarancja pisemna 24 miesiące